Sản phẩm khuyến mãi

NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

Theo nhà sản xuất / phân phối

NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN TRÊN NHACCUATUI.COM HOẶC TỪ YOUTUBE

 +++++++++++++++++++++++++++++++

1. NHẠC CHO THAI NHI TỪ 16 - 22 TUẦN TUỔI: 

 

 A. NGHE TRỰC TUYẾN TRÊN NHACCUATUI.COM (BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI)

https://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-tuyen-chon-cho-ba-bau-muzikidvn-dang-cap-nhat.q6BVEdA5iSMM.html

  

 

B. NGHE TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBE.COM (BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI)

https://youtu.be/90qpvDK0dWo


 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

 2. NHẠC CHO THAI NHI TỪ 22 - 32 TUẦN TUỔI:

 

 A. NGHE TRỰC TUYẾN TRÊN NHACCUATUI.COM (BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI)

 https://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-tuyen-chon-cho-ba-bau-muzikidvn-dang-cap-nhat.q6BVEdA5iSMM.html?st=2

   

 

 B. NGHE TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBE.COM (BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI)

 https://www.youtube.com/watch?v=hPi0bmSltJw&list=PL3aVFEmz290d5U0LtdED2TPeN-LqJuZl3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

3. NHẠC CHO THAI NHI TỪ 32 -40 TUẦN TUỔI

 

A. NGHE TRỰC TUYẾN TRÊN NHACCUATUI.COM (BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI)

 https://www.nhaccuatui.com/playlist/nhac-tuyen-chon-cho-ba-bau-muzikidvn-dang-cap-nhat.q6BVEdA5iSMM.html?st=11

   

 

 B. NGHE TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBE.COM (BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI)

https://www.youtube.com/watch?v=p5nKex64wk8&list=PL3aVFEmz290eIFV0a16emjz816KJhaJwp

 

 

 

 

NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN TỪ YOUTUBE

Giá: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sử dụng tai nghe như thế nào? cho bé nghe như thế nào là khoa học nhất?
Dùng điện thoại để nghe nhạc được không Dùng điện thoại để nghe nhạc được không? có ảnh hưởng đến Thai Nhi không?

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0787945468
muzikidvietnam@gmail.com